Fotografia nie je super teľacinka na smotane s brusnicovou omáčkou, na fotografiu potrebujeme len tri základné ingrediencie

Uzávierku, clonu a ISO.

Toto sú tri základné veci, ktoré potrebuje každá fotografia a každá z nich je rovnako dôležitá, aj keď majú rozličný vplyv na výsledok. Pre každého fotografa sú tieto tri veci úplným základom a je veľmi dôležité si ich osvojiť a rozumieť im. Na tieto základy a vplyvy sa pozrieme v tomto článku.

Uzávierka

je časť fotoaparátu, ktorá ovplyvňuje na aký dlhý čas sa exponuje (osvieti) senzor. V prípade mechanickej uzávierky je to okienko, ktoré sa otvorí, senzor sa exponuje a potom sa zavrie. Elektronická uzávierka používaná v kompaktných fotoaparátoch a v mobilných zariadeniach nemá žiadne mechanické okienko, senzor je vystavený svetlu počas celej doby (to môžeme vidieť podľa toho, že sa scéna zobrazuje na displeji fotoaparátu) a keď stlačíme spúšť, elektronika vo fotoaparáte zaznamená daný moment.

Štandardné možnosti rýchlosti uzávierky sú bežne medzi 1/8000 sekundy a 30 sekundami. Klasická je prídavná funkcia “B” – Bulb, ktorá drží uzávierku otvorenú počas celej doby stlačenia spúšte, teda aj niekoľko minút.

Najpoužívanejšia je takzvaná lamelová uzávierka, ktorá jednoduchým mechanizmom dokáže exponovať senzor na extrémne krátke časy (1/8000 s). Táto uzávierka obsahuje dve lamely, z ktorých sa prvá otvorí, senzor sa exponuje a druhá sa za ňou zavrie. Pri krátkych časoch expozície sa prvá lamela otvára a za ňou sa druhá hneď zatvára, pričom je medzi nimi iba úzky otvorený prúžok, cez ktorý sa exponuje senzor. Jednoduché a geniálne riešenie.

animacia uzavierky

Rýchlosti uzávierky sú väčšinou odstupňované po jednom EV kroku. 1/8000, 1/4000, 1/2000, 1/1000, 1/500, ... 1/8, 1/4, 1/2, 1, 2, 4 atď. Niektoré fotoaparáty ponúkajú možnosť odstupňovania po 1/2, alebo 1/3 EV kroku.

EV krok je vo fotografii dôležitá a často používaná veličina, ktorá popisuje relatívne množstvo svetla dopadajúce na senzor. EV kroky budeme používať hlavne pri kompenzácii expozície. Teraz v jednoduchosti: +1 EV krok znamená dvakrát toľko svetla; -1 EV krok znamená o polovicu menej svetla.

EV – Hodnota expozície, z anglického Exposure Value.

Čo priamo ovplyvňuje rýchla uzávierka a kedy ju použiť – 1/100 s a kratšie

 • Dokážeme zachytiť moment pri rýchlej akcii, napríklad pri športe, pretekoch, tanci a podobne.
 • Môžeme fotiť z ruky. Fotografia nebude rozmazaná z dôvodu chvenia rúk, alebo pre iný pohyb, čo sa začína prejavovať už pri rýchlosti 1/50 s. Skúsený fotograf dokáže kľudne “udržať” aj 1/20 s.
 • Pri rýchlej uzávierke môžeme použiť malú clonu, pretože objektív prepustí dostatočné množstvo svetla.
 • Na fotografii nie je vidno žiadny pohyb. Akcia je takzvane “zamrznutá”.
 • Nemusíme používať statív.
 • Rýchlosť uzávierky môžeme skrátiť pre správnu expozíciu pri dostatočne silnom osvetlení.
 • Zmena rýchlosti uzávierky ovplyvňuje nastavenie clony a ISO. Rýchlejšia uzávierka = menšia clona / väčšie ISO

Čo priamo ovplyvňuje pomalá uzávierka a kedy ju použiť- 1/50 s a dlhšie

 • Efekt rozmazania vody, oblakov, áut a všetkých vecí v pohybe pre ich pohyb, nie pre pohyb fotoaparátu.
 • Pri nedostatočnom osvetlení. Večer, v noci, alebo v interiéroch bez dostatočného osvetlenia.
 • Pri pomalej uzávierke môžeme použiť veľkú clonu, pretože uzávierka je otvorená dostatočne dlho na správnu expozíciu.
 • Ak je to možné, je vhodné na zabránenie pohybu fotoaparátu počas expozície použiť statív.
 • Na fotografii vidno každý pohyb, čo môže byť zámerné pri kreatívnej snímke.
 • Pomalšia uzávierka = väčšia clona / menšie ISO.

Čo priamo neovplyvňuje rýchlosť uzávierky

 • Hĺbku ostrosti poľa.
 • Šum na fotografii. Pri extrémne dlhých časoch uzávierky vzniká špecifický šum na fotografii ktorý býva dostatočne potlačený už počas procesu spracovania obrazu vo fotoaparáte a nie je kritický pre kvalitu fotografie.

Je nepísaným pravidlom fotiť rýchlosťou podľa ohniskovej vzdialenosti objektívu a to podľa vzorca 1/ohnisková vzdialenosť. Napríklad 300 mm objektív = rýchlosť uzávierky minimálne 1/300 s.

Clona

Clona je súčasť objektívu ktorá ovplyvňuje, koľko svetla prejde cez objektív. Je zložená z niekoľkých lamiel, ktorých počet sa líši v každom objektíve. Štandardný počet lamiel je 5 až 9, no staršie objektívy pre analógové fotoaparáty obsahujú aj 20 lamiel. Počet lamiel má len vizuálny vplyv na fotografiu o ktorom budem písať v inom článku.

Objektív s clonou zloženou z 5 a 12 lamiel

Clona sa označuje písmenom “f” a číslom. “f” je z anglického “fraction” a je to v podstate časť priemeru objektívu, ktorá zostane otvorená.

clona

Clona určuje takzvanú svetelnosť objektívu a niekedy sa takisto používa názov “rýchlosť” objektívu. Čím menšia clona, tým viac svetla prejde cez objektív a tým kratší môže byť čas uzávierky, čiže rýchlejšia uzávierka. Vizuálne má nastavenie clony vplyv na hĺbku ostrosti poľa (Depth of Field / DoF). Malá clona, napríklad f/2.8, má za následok plytkú hĺbku ostrosti poľa. Veľká clona, napríklad f/16, robí fotografiu s veľkou hĺbkou ostrosti poľa.

Veľkosti clony sú tiež odstupňované po jednom EV kroku ako rýchlosti uzávierky. f/2.8, f/5.6, f/8, f/11, f/16, f/22. Medzi týmito číslami je rozdiel 1 EV krok. Niektoré objektívy majú tiež možnosť nastavenia clony po 1/3, alebo 1/2 kroku.

Malá a veľká hĺbka ostrosti poľa

Na obrázkoch hore vidíte rozdiel medzi veľkou a malou clonou na tej istej fotografii. Fotografia hore je odfotená s clonou nastavenou na f/22 a fotografia dole s clonou f/5.6, pričom bod zaostrenia je na obidvoch fotografiách nápis ZENIT na fotoaparáte bližšie.

Takže ak chceme dosiahnuť plytkú hladinu zaostrenia (plytkú hĺbku ostrosti poľa), aby bol zaostrený len bod záujmu, musíme použiť čo najmenšiu clonu. Naopak, ak chceme mať scénu na fotografii zaostrenú od popredia až do pozadia (veľkú hladinu zaostrenia), musíme použiť čo najväčšiu clonu. Zmenou clony dochádza ku zmene množstva svetla prechádzajúcim cez objektív, takže pri tejto zmene musíme nevyhnutne zmeniť aj rýchlosť uzávierky, alebo citlivosť ISO. Tomuto sa venuje článok o kompenzácii expozície a správnom nastavení požadovanej expozície ktorý si môžete prečítať tu.

animacia clony

Čo priamo ovplyvňuje nastavenie clony

 • Hĺbku ostrosti poľa (hladinu ostrosti).
 • Rýchlosť uzávierky. Malá clona prepúšťa viac svetla čo dovoľuje použiť rýchlejšiu uzávierku, veľká clona prepúšťa menej svetla a musíme použiť dlhší čas uzávierky.
 • Vizuálnu stránku fotografie.
 • Veľká clona = dlhá uzávierka / veľké ISO.
 • Malá clona = krátka uzávierka / malé ISO.

Čo priamo neovplyvňuje nastavenie clony

 • Rozmazanie pohybu objektov, ako pri použití dlhej uzávierky.
 • Šum na fotografii. Pri použití clony menšej ako f/5.6 ale dochádza ku neostrosti fotografie z dôvodu rozptylu svetla aj pri správnom zaostrení. Toto je fyzická vlastnosť svetla s ktorou sa počíta pri vývoji objektívov a drahšie high-end objektívy túto chybu upravujú použitými sklami a ich povrchovou úpravou. Táto neostrosť môže byť kritická hlavne pri lacných objektívoch s clonou menšou ako f/2.8. Táto chyba je ale odstrániteľná v post procese fotografie.

Kedy použiť aké nastavenie clony

 • Malú clonu, keď chceme dosiahnuť plytkú hladinu zaostrenia.
 • Malú clonu pri slabom osvetlení.
 • Veľkú clonu pre veľkú hĺbku ostrosti poľa.
 • Veľkú clonu pri silnom osvetlení.

Viac o hĺbke ostrosti poľa nájdete v tomto článku.

ISO

A nakoniec ISO, alebo citlivosť senzoru. Týmto nastavením určujeme citlivosť senzoru, čím väčšie ISO, tým menej svetla potrebujeme na expozíciu. ISO, tak ako uzávierka a clona, býva rozdelené po jednom EV kroku a to nasledovne: 50, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200……..až po 102400 pri high-end fotoaparátoch. Tu chcem spomenúť, čo som písal vyššie, že +1 EV krok sa rovná dvakrát toľko svetla a -1 EV sa rovná o polovicu menej svetla. V prípade ISO je to trošku inak. +1 EV krok znamená, že senzor potrebuje na takú istú expozíciu o polovicu menej svetla, čiže rýchlejšiu uzávierku, alebo väčšiu clonu. -1 EV krok vyžaduje dvakrát toľko svetla, čiže pomalšiu uzávierku, alebo menšiu clonu. Napríklad, máme danú expozíciu pri ISO 100, uzávierke 1/100 s a clone f/4. Keď zmeníme ISO na 200 (čo znamená citlivejší senzor o +1 EV krok) tak nám na takú istú expozíciu stačí o polovicu menej svetla, čiže môžeme zrýchliť uzávierku o 1 EV krok na 1/200 s, alebo môžeme zmeniť clonu o 1 EV krok na f/5.6. V obidvoch prípadoch zmeníme hodnotu o 1 EV krok, o tomto som už písal, že je to dôležité a budeme to potrebovať.

Nesmieme ale zmeniť aj uzávierku aj clonu, pretože to už bude zmena o 2 EV kroky čo spôsobí nechcenú expozíciu. Táto rovnica s EV krokmi musí byť vždy vyvážená !!!

Čo je dôležité vedieť je to, že veľké ISO spôsobuje šum na fotografii. Je to preto, lebo zmeníme citlivosť senzoru, tak vlastne nastavíme fotoaparát aby zosilnil signál zo senzoru. Je to také isté ako v audio zosilňovačoch. Keď si pustíme hudbu digitálne zosilnenú, tak je to síce pekne nahlas, aj susedia majú radosť, ale strácajú sa detaily a všetko sa to zlieva dokopy. Vo fotoaparátoch vzniká šum, ktorý je nežiadúci. Tento šum sa redukuje v procese spracovania obrazu už vo fotoaparáte, ale čokoľvek sa stane, tak ten šum, alebo artefakt z odstraňovania šumu tam stále nejaký zostane. Takže základ je používať vždy čo najmenšie možné ISO. Samozrejme, ak chceme pre nejaký dôvod mať na fotografii šum, tak smelo na najvyššie ISO, dá sa to využiť kreatívne a niektoré fotografie a situácie si to vyžadujú.

Heavy metalovú kapelu na koncerte predsa nebudeš fotiť tak, aby mali chlapci krásnu pleť, ale aby vyzerali drsne, no nie ?

Čo priamo ovplyvňuje ISO

 • Šum na fotografii je najviac viditeľný aspekt vysokej citlivosti.
 • Rýchlosť uzávierky.
 • Clonu.
 • Vysoké ISO = krátka uzávierka / veľká clona.
 • Nízke ISO = dlhá uzávierka / malá clona.

Kedy použiť aké ISO

 • Nízke ISO pri dostatočnom osvetlení.
 • Nízke ISO na obmedzenie šumu.
 • Vysoké ISO pri nedostatočnom osvetlení alebo rýchlej uzávierke alebo veľkej clone.
 • Vysoké ISO, keď chceme mať šum na fotografii.

Zhrnutie

Clona, uzávierka a ISO sú od seba závislé a sú to tri veci bez ktorých to jednoducho nejde. Keď sa zmení jedno, aby sa dosiahla tá istá expozícia, musí sa zmeniť aj druhé. Rôznymi kombináciami týchto troch aspektov sa dá dosiahnuť tá istá fotografia. Teda nie tá istá, tak isto exponovaná, ale s rôznymi efektami. Clona robí hĺbku ostrosti poľa, ISO šum a rýchlosť uzávierky zastaví moment akcie, alebo dokáže zobraziť pohyb na statickej snímke. Preto treba na začiatku vedieť čo chceme a podľa toho si stanoviť prioritu. Buď clonu, alebo ISO, alebo uzávierku. Podľa toho si potom budeme vedieť správne nastaviť ostatné parametre, aby sme dosiahli požadovanú expozíciu a efekt na fotografii.