Vo fotografii platí veľa pravidiel a pri fotografovaní portrétov ešte viac. Jednoducho máme radi škatuľkovanie a jasné a špecifické pomenovania. Toto rozdelenie a názvy sú odvodené z filmografie a sú jednoducho aplikovateľné vo fotografii.

framing portretov
 • Extreme Close-up. Detail väčšinou na oči, spodná časť končí nad bradou, pod ústami. ECU môže byť na ktorúkoľvek časť postavy, takže keď si šéf žiada extrémny detail, tak sa spýtaj na ktorú časť. Používa sa tele objektív s dlhou ohniskovou vzdialenosťou. Budeš potrebovať pevnú ruku, statív, alebo rýchlu uzávierku. Dlhá ohnisková vzdialenosť robí plytkú hladinu ostrosti (Depth of Field), preto pozor na správne zaostrenie.
 • Medium Close-up. Detail na tvár, spodná časť končí tesne pod bradou. MCU je trošku väčší detail ako ECU, platia také isté pravidlá.
 • Full Close-up. Polo detail na tvár s krkom a vrchom pliec. FCU je štandardne používaný framing pri portrétoch tváre.
 • Wide Close-up. Spodná časť končí tesne pod plecami. Tento framing už začína obsahovať aj pozadie. Väčšinou rozostrené, nie je dôležité pre záber a plytká hladina ostrosti pomáha oddeliť objekt záujmu od pozadia. Pozadie nie je rušivé v zábere.
 • Close Shot. Spodná časť končí niekde nad lakťom a nižšie ako WCU. Pozadie stále rozostrené, nie je dôležité pre záber.
 • Medium Close-shot. Spodná časť končí nad pásom. Záber začína obsahovať pozadie, ktoré je dôležité. Stále rozostrené na oddelenie postavy od pozadia.
 • Medium Shot. Spodná časť končí pod pásom. Platí to, čo pri MCS.
 • Medium Full Shot. Spodná časť končí nad, alebo pod kolenami. Pozadie už zaberá veľkú časť záberu a je dôležité pre záber, stále mierne rozostrené (podľa potreby záberu môže byť v hladine ostrosti).
 • Full Shot. Záber obsahuje celú postavu. Pozadie je dôležité a pre dokumentárnu snímku je v hladine ostrosti.

Všetky tieto pravidlá sú odporúčania a štandardne používané techniky. Sú situácie kedy nie sú vhodné a treba použiť inú kompozíciu, neber to ako jedinú správnu cestu pre kompozíciu. Dve pravidlá, ktoré by sa mali dodržiavať stále sú:

 • Frame by nikdy nemal ísť cez kĺb, lakeť, koleno, zápästie.
 • Špeciálne vo fotografii platí, že pri portrétoch by mal byť každý kĺb ohnutý. Pôsobí to dynamicky a nie sterilne ako vystretá postava s vystretými nohami a rukami.