Technická definícia znie: hĺbka ostrosti poľa je vzdialenosť medzi najbližšou a najvzdialenejšou časťou scény, ktorá je na fotografii vnímaná ako dostatočne ostrá, pri jednom nastavení zaostrenia.

Poďme sa na to ale pozrieť inak, je to úplne jednoduché. Hĺbku ostrosti poľa, ďalej len DoF (z anglického Depth of Field), ovplyvňujú tri faktory.

  • Clona objektívu
  • Ohnisková vzdialenosť objektívu
  • Vzdialenosť zaostrenia objektívu

Ako ovplyvniť DoF nastavením clony

Malá clona objektívu, malé “f” číslo, robí malú hĺbku ostrosti a naopak, veľká clona, veľké “f” číslo, veľkú hĺbku ostrosti.

clona

Každý objektív má iné možnosti nastavenia clony. Lacnejšie objektívy mávajú nastavenie clony v rozmedzí od približne f/4 do f/22, no najmenšia clona v profesionálnych teleobjektívoch býva f/2.8 a v pevných objektívoch až f/1.2. Pár kusov špeciálnych objektívov bolo vyrobených s clonou menšou ako f/1, ale to sú skôr experimentálne kusy a niesú bežne dostupné. Clony objektívov pre large formát fotoaparáty dosahujú maximálnu clonu viac ako f/90.

Veľkosť clony ovplyvňuje koľko svetla prechádza cez objektív zmenou jej priemeru. Diagram nižšie zobrazuje ako priemer clony ovplyvňuje hĺbku ostrosti. Pri zaostrení na čierny bod, je každý bod, ktorý je v inej vzdialenosti ako tento bod, zobrazený na snímači ako rozptýlený (nezaostrený) bod. Keď je clona väčšia, teda priemer clony je menší, tento nezaostrený bod vytvára rozptylový krúžok s menším priemerom. Touto cestou môžeme dosiahnuť priemer rozptylového krúžku dostatočne malý na to, aby bol tento nezaostrený bod považovaný za ostrý. Nie je to síce kritická ostrosť, ale stále môže byť tento krúžok považovaný za dostatočne ostrý.

rozptylovy kruzok

Bod ktorý je zaostrený, je v podstate tiež len krúžok svetla, ktorý je ale rozptýlený tak málo, že to ľudské oko nerozozná a považuje ho za ostrý bod. Od tohoto sa odvíja celá ostrosť a hĺbka ostrosti poľa vo fotografii.

rozptylovy kruzok

Takže, ak chceme plytkú hladinu zaostrenia musíme nastaviť čo najmenšiu clonu a naopak, pre veľkú hĺbku ostrosti čo najväčšiu.

Pri extrémne malých clonách, menej ako f/2.8 a pri extrémne veľkých clonách, viac ako f/22, dochádza ku strate kvality zaostrenia kvôli určitým vlastnostiam svetla. Táto strata kvality nie je kritická, no môže byť viditeľná. Najkvalitnejšia ostrosť objektívu sa dosahuje pri clone okolo f/8.

Ako ovplyvniť DoF ohniskovou vzdialenosťou

Ohnisková vzdialenosť (OV) objektívu tiež vplýva na hĺbku ostrosti poľa. Kratšia OV robí menšiu hĺbku ostrosti, dlhšia OV väčšiu. Je to založené na tom istom princípe rozptylových krúžkov ako pri clone. Pri krátkej OV sa bod, ktorý je mimo zaostrenia ostrosti rozptýli menej ako pri dlhej OV.

ov

Pre plytkú DoF teda potrebujeme dlhšiu ohniskovú vzdialenosť.

Ako ovplyvniť DoF vzdialenosťou zaostrenia

Posledný faktor, ktorý vplýva na hĺbku ostrosti poľa, je vzdialenosť bodu na ktorý je zaostrený, takzvaná vzdialenosť zaostrenia. Krátka vzdialenosť zaostrenia spôsobuje menšiu hĺbku ostrosti, dlhá vzdialenosť zaostrenia väčšiu. Tabuľka dole zobrazuje hĺbku poľa objektívu s ohniskovou vzdialenosťou 50 mm, pri rôznych clonách a pri zaostrení na vzdialenosť 7 metrov vľavo a 1.5 metra vpravo. Hĺbka ostrosti poľa je omnoho menšia pri zaostrení na kratšiu vzdialenosť.

zaostrenie

Na záver upozornenie, všetky tieto faktory jednotlivo nemusia dosiahnuť presne taký efekt, ako by sme si želali, ale vhodnou kombináciou týchto nastavení sa dá dokázať mnoho. Chce to len poznať svoj fotoaparát, objektív a mať základné znalosti. Mať niečo, od čoho sa odraziť. A to je dôvod prečo robím na tejto stránke. Zostaňte so mnou v kontakte na Facebooku na stránke Fotografia a Photoshop, kde sa dozviete všetky novinky...