Pracovná plocha Photoshopu sa skladá z troch hlavných sekcií. Lišta nástrojov sa nachádza na ľavej strane a obsahuje ikony s pracovnými nástrojmi. Vrchná lišta obsahuje dropdown menu so všetkými nastaveniami a funkciami a lišta na pravej strane obsahuje prispôsobiteľné palety.

Lišta nástrojov

Niektoré nástroje majú viac funkcií a tieto sú označené malým trojuholníkom pri každej ikone. Tieto funkcie sa zobrazia po kliknutí na ikonu pravým tlačidlom myši. Každý nástroj má pridelené písmeno pre rýchlu voľbu na klávesnici. Zoznam klávesových skratiek nástrojov si môžeš stiahnuť tu.

Tu je stručný popis každého nástroja:

nastroj photoshopu  Move – Nástroj na posúvanie vrstvy, selekcie, textu...

nastroj photoshopu  Marquee – Nástroj na prednastavenú selekciu. Štvorec / obdĺžnik, elipsa / kruh, riadok na výšku jeden pixel a stĺpec na šírku jeden pixel.

nastroj photoshopu  Laso – Nástroj na voľnú selekciu.

nastroj photoshopu  Quick selection / Magic wand – Nástroje na automatickú selekciu.

nastroj photoshopu  Crop / Perspective crop / Slice / Slice select – Nástroj na orezanie / zmenu perspektívy.

nastroj photoshopu  Eyedropper / Ruler / Note – Nástroj na výber farby / pravítko / poznámka.

nastroj photoshopu  Spot / healing brush / Patch / Content Aware / Red eye – Nástroje na retušovanie.

nastroj photoshopu  Brush / Pencil / Color replacement / Mixer brush -Štetec / pero.

nastroj photoshopu  Stamp / Patern stamp – Klonovacie razítka.

nastroj photoshopu  History brush – Štetec histórie.

nastroj photoshopu  Eraser / Background eraser / Magic eraser – Nástroje na vymazávanie.

nastroj photoshopu  Gradient / Paint bucket – Nástroj na tieňovanie / nádoba s farbou.

nastroj photoshopu  Blur / Sharpen / Smudge – Nástroje na rozostrenie / doostrenie a na rozmazávanie.

nastroj photoshopu  Dodge / Burn / Sponge – Nástroje na retušovanie.

nastroj photoshopu   Pen – Nástroje na selekciu.

nastroj photoshopu  Text – Nástroje na písmo.

nastroj photoshopu  Path selection – Nástroje na voľbu cesty.

nastroj photoshopu  Rectangle / Elipse / Polygon – Nástroje na geometrické tvary.

nastroj photoshopu  Hand / Rotate – Nástroj ručička a otočenie.

nastroj photoshopu  Zoom – Zväčšenie / zmenšenie.

nastroj photoshopu  Tlačítko na zmenu farby popredia a pozadia.

nastroj photoshopu  Zvolené farby popredia a pozadia.

nastroj photoshopu  Edit in quick mask – Úprava v rýchlej maske vrstvy.

nastroj photoshopu  Screen mode – Prepína zobrazenie obrazovky.

Vrchná lišta

Táto lišta sa skladá z dvoch sekcií a obsahuje komplexné nastavenia a voľby Photoshopu. Vrchná časť obsahuje statické menu so všetkými možnosťami a nastaveniami.

Spodná lišta obsahuje vždy nastavenia zvoleného nástroja.

Lišta s paletami

Obsah tejto lišty je prispôsobiteľný pre každého používateľa podľa potreby, takže tam nieje “správny” návod ako ju mať nastavenú. Palety sa zapínajú / vypínajú v hornej lište so statickým menu po kliknutí na “Window”.

Ja používam tieto palety:

Paleta s navigáciou, info a histogramom.

  • Navigácia slúži na rýchlu orientáciu, kde sa nachádzam na fotografii v prípade, že pracujem pri 100 % a väčšej veľkosti.
  • Info zobrazuje informácie o farbách v RGB a CMYK a pozíciu konkrétnych pixelov na fotografii.
  • Histogram zobrazuje informáciu o tom koľko pixelov na fotografii obsahuje ktorú farbu, alebo ktorý odtieň sivej.

Paleta s úpravami.

Táto paleta obsahuje ikony, ktoré vytvoria vrstvu zvolenej úpravy. Týmto spôsobom upravujem fotografie nedeštruktívnym spôsobom, čo znamená že úprava, ktorú vykonám, nieje aplikovaná priamo na fotografiu, ale len na vrstvu. Táto vrstva sa môže kedykoľvek v ďalšom procese zrušiť, alebo zmeniť bez trvalého vplyvu na pôvodnú fotografiu. Viac o nedeštruktívnej úprave fotografií sa dozvieš z video návodov.

Posledná paleta ktorú mám vždy zapnutú a bez ktorej by bolo ozaj ťažké pracovať, je paleta s vrstvami, farebnými kanálmi a cestami (Layers, Channels, Paths). Tu vidno pozíciu každej vrstvy, jej popis (meno) a skupiny vrstiev. Na tejto palete nájdem všetky nastavenia vrstiev. Na spodku celej lišty je 7 ikoniek s rôznymi funkciami.

Tieto funkcie sú :

  • Link layers – prepoj vrstvy
  • fx – špeciálne efekty
  • Maska vrstvy
  • Úpravy
  • Create a new group – vytvor novú skupinu vrstiev
  • Create a new layer – vytvor novú vrstvu
  • Delete layer – vymaž vrstvu

So všetkými funkciami sa postupne zoznámite vo video návodoch ktoré pripravujem.