Keď sa ťa niekto spýta aký si mal/a exif, pravdepodobne myslí aké si mal/a nastavenie expozície, čiže clony, uzávierky a ISO. Exif je ale niečo iné...

Exchangeable Image File Format

Exif je užitočný súbor dát pripojený k fotografii, ktorý okrem údajov o expozíciii obsahuje aj všetky ostatné údaje ako sú napríklad značka a model fotoaparátu, použitý objektív a ohniskovú vzdialenosť, nastavenie vyváženia bielej, farebný profil, verziu firmware, dátum a čas a mnoho iného a takýto súbor môže vyzerať aj takto:

x:xmpmeta xmlns:x="adobe:ns:meta/" x:xmptk="Adobe XMP Core 5.6-c138 79.159824, 2016/09/14-01:09:01 "
rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
rdf:Description rdf:about=""
xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
xmlns:xmp="http://ns.adobe.com/xap/1.0/"
xmlns:aux="http://ns.adobe.com/exif/1.0/aux/"
xmlns:photoshop="http://ns.adobe.com/photoshop/1.0/"
xmlns:xmpMM="http://ns.adobe.com/xap/1.0/mm/"
xmlns:stEvt="http://ns.adobe.com/xap/1.0/sType/ResourceEvent#"
xmlns:stRef="http://ns.adobe.com/xap/1.0/sType/ResourceRef#"
xmlns:crs="http://ns.adobe.com/camera-raw-settings/1.0/"
xmlns:tiff="http://ns.adobe.com/tiff/1.0/"
xmlns:exif="http://ns.adobe.com/exif/1.0/"
dc:formatimage/tiff/dc:format
dc:creator
rdf:Seq
rdf:liJanko Smejkal/rdf:li
/rdf:Seq
/dc:creator
dc:rights
rdf:Alt
rdf:li xml:lang="x-default"Janko Smejkal/rdf:li
/rdf:Alt
/dc:rights
xmp:CreatorToolPENTAX 645Z Ver. 1.22/xmp:CreatorTool
xmp:ModifyDate2017-12-05T06:08:25Z/xmp:ModifyDate
xmp:CreateDate2017-09-17T11:30:40/xmp:CreateDate
xmp:MetadataDate2017-12-05T06:08:25Z/xmp:MetadataDate
xmp:Rating2/xmp:Rating
aux:LensInfo550/10 550/10 28/10 28/10/aux:LensInfo
aux:Lenssmc PENTAX-D FA645 55mm F2.8 AL [IF] SDM AW/aux:Lens
aux:LensID13 18/aux:LensID
photoshop:DateCreated2017-09-17T11:30:40/photoshop:DateCreated
photoshop:ColorMode3/photoshop:ColorMode
photoshop:ICCProfileAdobe RGB (1998)/photoshop:ICCProfile
photoshop:History2017-12-05T06:08:32Z File _IMG2242.PEF opened /photoshop:History
xmpMM:DocumentIDxmp.did:1d65a37f-04cb-4341-86e9-5a562de95505/xmpMM:DocumentID
xmpMM:OriginalDocumentIDB455B01042F03DA0E6A66E471D223CCF/xmpMM:OriginalDocumentID
xmpMM:InstanceIDxmp.iid:1d65a37f-04cb-4341-86e9-5a562de95505/xmpMM:InstanceID
xmpMM:History
rdf:Seq
rdf:li rdf:parseType="Resource"
stEvt:actionsaved/stEvt:action
stEvt:instanceIDxmp.iid:80ed38a2-a098-a641-bfb9-6d5d22879eeb/stEvt:instanceID
stEvt:when2017-09-17T21:41:09+01:00/stEvt:when
stEvt:softwareAgentAdobe Photoshop Camera Raw 9.7/stEvt:softwareAgent
stEvt:changed/metadata/stEvt:changed
/rdf:li
rdf:li rdf:parseType="Resource"
stEvt:actionsaved/stEvt:action
stEvt:instanceIDxmp.iid:7ee37f08-1a82-2f47-9fba-916ac5905afa/stEvt:instanceID
stEvt:when2017-10-03T16:21:44+01:00/stEvt:when
stEvt:softwareAgentAdobe Photoshop Camera Raw 9.7 (Windows)/stEvt:softwareAgent
stEvt:changed/metadata/stEvt:changed
/rdf:li
rdf:li rdf:parseType="Resource"
stEvt:actionderived/stEvt:action
stEvt:parametersconverted from image/x-pentax-raw to image/tiff/stEvt:parameters
/rdf:li
rdf:li rdf:parseType="Resource"
stEvt:actionsaved/stEvt:action
stEvt:instanceIDxmp.iid:1d65a37f-04cb-4341-86e9-5a562de95505/stEvt:instanceID
stEvt:when2017-12-05T06:08:25Z/stEvt:when stEvt:softwareAgentAdobe Photoshop Camera Raw 9.7 (Windows)/stEvt:softwareAgent stEvt:changed//stEvt:changed /rdf:li /rdf:Seq /xmpMM:History xmpMM:DerivedFrom rdf:parseType="Resource" stRef:instanceIDxmp.iid:7ee37f08-1a82-2f47-9fba-916ac5905afa/stRef:instanceID stRef:documentIDB455B01042F03DA0E6A66E471D223CCF/stRef:documentID stRef:originalDocumentIDB455B01042F03DA0E6A66E471D223CCF/stRef:originalDocumentID /xmpMM:DerivedFrom crs:RawFileName_IMG2242.PEF/crs:RawFileName crs:Version9.7/crs:Version crs:ProcessVersion6.7/crs:ProcessVersion crs:WhiteBalanceAs Shot/crs:WhiteBalance crs:AutoWhiteVersion134348800/crs:AutoWhiteVersion crs:Temperature6050/crs:Temperature crs:Tint+14/crs:Tint crs:Saturation0/crs:Saturation crs:Sharpness25/crs:Sharpness crs:LuminanceSmoothing0/crs:LuminanceSmoothing crs:ColorNoiseReduction25/crs:ColorNoiseReduction crs:VignetteAmount0/crs:VignetteAmount crs:ShadowTint0/crs:ShadowTint crs:RedHue0/crs:RedHue crs:RedSaturation0/crs:RedSaturation crs:GreenHue0/crs:GreenHue crs:GreenSaturation0/crs:GreenSaturation crs:BlueHue0/crs:BlueHue crs:BlueSaturation0/crs:BlueSaturation crs:Vibrance0/crs:Vibrance crs:HueAdjustmentRed0/crs:HueAdjustmentRed crs:HueAdjustmentOrange0/crs:HueAdjustmentOrange crs:HueAdjustmentYellow0/crs:HueAdjustmentYellow crs:HueAdjustmentGreen0/crs:HueAdjustmentGreen crs:HueAdjustmentAqua0/crs:HueAdjustmentAqua crs:HueAdjustmentBlue0/crs:HueAdjustmentBlue crs:HueAdjustmentPurple0/crs:HueAdjustmentPurple crs:HueAdjustmentMagenta0/crs:HueAdjustmentMagenta crs:SaturationAdjustmentRed0/crs:SaturationAdjustmentRed crs:SaturationAdjustmentOrange0/crs:SaturationAdjustmentOrange crs:SaturationAdjustmentYellow0/crs:SaturationAdjustmentYellow crs:SaturationAdjustmentGreen0/crs:SaturationAdjustmentGreen crs:SaturationAdjustmentAqua0/crs:SaturationAdjustmentAqua crs:SaturationAdjustmentBlue0/crs:SaturationAdjustmentBlue crs:SaturationAdjustmentPurple0/crs:SaturationAdjustmentPurple crs:SaturationAdjustmentMagenta0/crs:SaturationAdjustmentMagenta crs:LuminanceAdjustmentRed0/crs:LuminanceAdjustmentRed crs:LuminanceAdjustmentOrange0/crs:LuminanceAdjustmentOrange crs:LuminanceAdjustmentYellow0/crs:LuminanceAdjustmentYellow crs:LuminanceAdjustmentGreen0/crs:LuminanceAdjustmentGreen crs:LuminanceAdjustmentAqua0/crs:LuminanceAdjustmentAqua crs:LuminanceAdjustmentBlue0/crs:LuminanceAdjustmentBlue crs:LuminanceAdjustmentPurple0/crs:LuminanceAdjustmentPurple crs:LuminanceAdjustmentMagenta0/crs:LuminanceAdjustmentMagenta crs:SplitToningShadowHue0/crs:SplitToningShadowHue crs:SplitToningShadowSaturation0/crs:SplitToningShadowSaturation crs:SplitToningHighlightHue0/crs:SplitToningHighlightHue crs:SplitToningHighlightSaturation0/crs:SplitToningHighlightSaturation crs:SplitToningBalance0/crs:SplitToningBalance crs:ParametricShadows0/crs:ParametricShadows crs:ParametricDarks0/crs:ParametricDarks crs:ParametricLights0/crs:ParametricLights crs:ParametricHighlights0/crs:ParametricHighlights crs:ParametricShadowSplit25/crs:ParametricShadowSplit crs:ParametricMidtoneSplit50/crs:ParametricMidtoneSplit crs:ParametricHighlightSplit75/crs:ParametricHighlightSplit crs:SharpenRadius+1.0/crs:SharpenRadius crs:SharpenDetail25/crs:SharpenDetail crs:SharpenEdgeMasking0/crs:SharpenEdgeMasking crs:PostCropVignetteAmount0/crs:PostCropVignetteAmount crs:GrainAmount0/crs:GrainAmount crs:ColorNoiseReductionDetail50/crs:ColorNoiseReductionDetail crs:ColorNoiseReductionSmoothness50/crs:ColorNoiseReductionSmoothness crs:LensProfileEnable0/crs:LensProfileEnable crs:LensManualDistortionAmount0/crs:LensManualDistortionAmount crs:PerspectiveVertical0/crs:PerspectiveVertical crs:PerspectiveHorizontal0/crs:PerspectiveHorizontal crs:PerspectiveRotate0.0/crs:PerspectiveRotate crs:PerspectiveScale100/crs:PerspectiveScale crs:PerspectiveAspect0/crs:PerspectiveAspect crs:PerspectiveUpright0/crs:PerspectiveUpright crs:PerspectiveX0.00/crs:PerspectiveX crs:PerspectiveY0.00/crs:PerspectiveY crs:AutoLateralCA0/crs:AutoLateralCA crs:Exposure20120.00/crs:Exposure2012 crs:Contrast2012+63/crs:Contrast2012 crs:Highlights2012-100/crs:Highlights2012 crs:Shadows20120/crs:Shadows2012 crs:Whites20120/crs:Whites2012 crs:Blacks20120/crs:Blacks2012 crs:Clarity2012+100/crs:Clarity2012 crs:DefringePurpleAmount0/crs:DefringePurpleAmount crs:DefringePurpleHueLo30/crs:DefringePurpleHueLo crs:DefringePurpleHueHi70/crs:DefringePurpleHueHi crs:DefringeGreenAmount0/crs:DefringeGreenAmount crs:DefringeGreenHueLo40/crs:DefringeGreenHueLo crs:DefringeGreenHueHi60/crs:DefringeGreenHueHi crs:Dehaze0/crs:Dehaze crs:ToneMapStrength0/crs:ToneMapStrength crs:ConvertToGrayscaleFalse/crs:ConvertToGrayscale crs:ToneCurveNameMedium Contrast/crs:ToneCurveName crs:ToneCurve rdf:Seq rdf:li0, 0/rdf:li rdf:li32, 22/rdf:li rdf:li64, 56/rdf:li rdf:li128, 128/rdf:li rdf:li192, 196/rdf:li rdf:li255, 255/rdf:li /rdf:Seq /crs:ToneCurve crs:ToneCurveRed rdf:Seq rdf:li0, 0/rdf:li rdf:li255, 255/rdf:li /rdf:Seq /crs:ToneCurveRed crs:ToneCurveGreen rdf:Seq rdf:li0, 0/rdf:li rdf:li255, 255/rdf:li /rdf:Seq /crs:ToneCurveGreen crs:ToneCurveBlue rdf:Seq rdf:li0, 0/rdf:li rdf:li255, 255/rdf:li /rdf:Seq /crs:ToneCurveBlue crs:ToneCurveName2012Linear/crs:ToneCurveName2012 crs:ToneCurvePV2012 rdf:Seq rdf:li0, 0/rdf:li rdf:li255, 255/rdf:li /rdf:Seq /crs:ToneCurvePV2012 crs:ToneCurvePV2012Red rdf:Seq rdf:li0, 0/rdf:li rdf:li255, 255/rdf:li /rdf:Seq /crs:ToneCurvePV2012Red crs:ToneCurvePV2012Green rdf:Seq rdf:li0, 0/rdf:li rdf:li255, 255/rdf:li /rdf:Seq /crs:ToneCurvePV2012Green crs:ToneCurvePV2012Blue rdf:Seq rdf:li0, 0/rdf:li rdf:li255, 255/rdf:li /rdf:Seq /crs:ToneCurvePV2012Blue crs:CameraProfileAdobe Standard/crs:CameraProfile crs:CameraProfileDigest86B03DF2C7437C301D397CC77191F747/crs:CameraProfileDigest crs:LensProfileSetupLensDefaults/crs:LensProfileSetup crs:UprightVersion151388160/crs:UprightVersion crs:UprightCenterMode0/crs:UprightCenterMode crs:UprightCenterNormX0.5/crs:UprightCenterNormX crs:UprightCenterNormY0.5/crs:UprightCenterNormY crs:UprightFocalMode0/crs:UprightFocalMode crs:UprightFocalLength35mm35/crs:UprightFocalLength35mm crs:UprightPreviewFalse/crs:UprightPreview crs:UprightTransformCount6/crs:UprightTransformCount crs:UprightFourSegmentsCount0/crs:UprightFourSegmentsCount crs:HasSettingsTrue/crs:HasSettings crs:HasCropFalse/crs:HasCrop crs:AlreadyAppliedTrue/crs:AlreadyApplied tiff:XResolution300/1/tiff:XResolution tiff:YResolution300/1/tiff:YResolution tiff:ResolutionUnit2/tiff:ResolutionUnit tiff:MakeRICOH IMAGING COMPANY, LTD./tiff:Make tiff:ModelPENTAX 645Z/tiff:Model exif:ExifVersion0221/exif:ExifVersion exif:PixelXDimension8256/exif:PixelXDimension exif:PixelYDimension6192/exif:PixelYDimension exif:DateTimeOriginal2017-09-17T11:30:40/exif:DateTimeOriginal exif:ExposureTime1/25/exif:ExposureTime exif:FNumber8/1/exif:FNumber exif:ExposureProgram3/exif:ExposureProgram exif:ISOSpeedRatings rdf:Seq rdf:li100/rdf:li /rdf:Seq /exif:ISOSpeedRatings exif:ShutterSpeedValue4643856/1000000/exif:ShutterSpeedValue exif:ApertureValue6000000/1000000/exif:ApertureValue exif:ExposureBiasValue0/10/exif:ExposureBiasValue exif:MeteringMode2/exif:MeteringMode exif:Flash rdf:parseType="Resource" exif:FiredFalse/exif:Fired exif:Return0/exif:Return exif:Mode2/exif:Mode exif:FunctionFalse/exif:Function exif:RedEyeModeFalse/exif:RedEyeMode /exif:Flash exif:FocalLength5500/100/exif:FocalLength exif:FocalPlaneXResolution61484684/32768/exif:FocalPlaneXResolution exif:FocalPlaneYResolution61484684/32768/exif:FocalPlaneYResolution exif:FocalPlaneResolutionUnit3/exif:FocalPlaneResolutionUnit exif:SensingMethod2/exif:SensingMethod exif:CustomRendered0/exif:CustomRendered exif:ExposureMode0/exif:ExposureMode exif:WhiteBalance0/exif:WhiteBalance exif:FocalLengthIn35mmFilm43/exif:FocalLengthIn35mmFilm exif:SceneCaptureType0/exif:SceneCaptureType exif:Contrast2/exif:Contrast exif:Saturation0/exif:Saturation exif:Sharpness2/exif:Sharpness exif:SubjectDistanceRange2/exif:SubjectDistanceRange exif:LensInfo rdf:Seq rdf:li550/10/rdf:li /rdf:Seq /exif:LensInfo exif:Lenssmc PENTAX-D FA645 55mm F2.8 AL [IF] SDM AW/exif:Lens exif:SensitivityType1/exif:SensitivityType exif:StandardOutputSensitivity100/exif:StandardOutputSensitivity /rdf:Description /rdf:RDF /x:xmpmeta

Takže, ak sa ťa nabudúce niekto spýta na exif, spýtaj sa že či náhodou nemyslí nastavenie expozície, pretože exif asi naozaj nechce... aj keď jeden nikdy nevie... Good luck