1bit

Keď sa povie vzdialenosť zaostrenia, tak je to jasné. Objekt bol vzdialený 150 cm, takže vzdialenosť zaostrenia je 150 cm. To bezpochyby áno. Ale 150 cm odkiaľ?

Rôzne objektívy majú rôzne veľkosti a takisto rozmery fotoaparátov sú rôzne. Takže, vzdialenosť zaostrenia sa musí merať od nejakého bodu, ktorý sa nemení a tým je buď samotný film, alebo senzor.

Nikto ale nechce otvárať fotoaparát a manipulovať s metrom okolo senzoru z určitých, veľmi dobrých dôvodov. A presne pre toto výrobcovia umiestňujú na telo tento symbol a ten označuje kde v tele fotoaparátu je umiestnený senzor, alebo film. A od tohoto bodu si môžeš presne zmerať vzdialenosť objektu...